Update van het beleid voor andere beperkte bedrijven (december 2020)

In december 2020 wordt het Google Ads-beleid voor andere beperkte bedrijven geüpdatet. Het beleid voor de kaartverkoop voor evenementen wordt geüpdatet, zodat er alleen met advertenties van primaire verkopers mag worden geadverteerd in Frankrijk en Franse gebiedsdelen. Op 4 december beginnen we met de handhaving van deze beleidsupdate. Het nieuwe beleid luidt als volgt:

Kaartverkoop voor evenementen

Verkopers van kaartjes voor live evenementen mogen adverteren als ze zijn gecertificeerd door Google. Houd er rekening mee dat als u zelf kaartjes voor live evenementen doorverkoopt of als u linkt naar sites waarop dergelijke kaartjes worden doorverkocht, u aan bepaalde bestemmingsvereisten moet voldoen om te worden gecertificeerd.

De kaartverkoop voor evenementen is beperkt tot gecertificeerde primaire verkopers in Frankrijk en Franse gebiedsdelen.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste 7 dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing gestuurd.

Neem deze beleidsupdate door om te bepalen of uw advertenties wel of niet onder het beleid vallen. Zo ja, verwijder ze dan vóór 4 december.

(Gepost op 24 november 2020)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?