Actualització de la política d'altres empreses restringides (desembre de 2020)

El desembre de 2020, s'actualitzarà la política d'altres empreses restringides de Google Ads. La política sobre la venda d'entrades per a esdeveniments s'actualitzarà, de manera que a França i als territoris francesos només es podran publicar anuncis de proveïdors originals. Començarem a aplicar la política actualitzada el 4 de desembre. A continuació es mostra la nova política:

Venda d'entrades per a esdeveniments

Els venedors d'entrades per a esdeveniments en directe poden anunciar-se si han obtingut la certificació de Google. Tingueu en compte que, si veneu entrades o enllaceu a llocs web que en revenen, heu de complir determinats requisits relatius a la destinació per poder obtenir la certificació.

La venda d'entrades per a esdeveniments a França i als territoris francesos està restringida a proveïdors originals certificats.

Les infraccions d'aquesta política no comportaran la suspensió immediata del compte sense advertiment previ. S'emetrà un advertiment com a mínim 7 dies abans de la suspensió del compte.

Reviseu aquesta actualització de la política per determinar si algun dels vostres anuncis entra dins del seu àmbit d'aplicació i, si és així, traieu-los abans del 4 de desembre.

(Publicat el 24 de novembre de 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?