Актуализация на правилата за други ограничени бизнеси (декември 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През декември 2020 г. правилата на Google Ads за други ограничени бизнеси ще бъдат актуализирани. Правилата за продажба на билети за събития ще бъдат актуализирани, така че във Франция и френските територии ще могат да се показват само реклами от основни доставчици. Ще започнем да прилагаме актуализираните правила на 4 декември. Новото правило е следното:

Продажба на билети за събития

На продавачите на билети за събития на живо е разрешено да рекламират, ако отговарят на условията. Обърнете внимание, че ако продавате или предоставяте връзки към сайтове за препродажба на билети за събития на живо, трябва да изпълните определени изисквания за дестинацията, за да получите потвърждаване на съответствие с условията.

Във Франция и френските територии продажбата на билети за събития е ограничена до отговарящи на условията основни доставчици.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, премахнете съответните реклами преди 4 декември.

(Публикувано на 24 ноември 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню