Актуализации на правилата за здравеопазването и лекарствените средства (декември 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През декември 2020 г. Google ще актуализира правилата за здравеопазването и лекарствените средства за Германия, Русия и Унгария.

Унгария

Ще допускаме популяризирането на лекарствени средства за свободна продажба от производителите на фармацевтични продукти, които спазват местните разпоредби.

Производители на фармацевтични продукти могат да популяризират лекарствени средства за свободна продажба само в следните държави: Австралия, Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Русия, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, Хонконг, Чешка република, Швеция, Южна Корея, Япония.

Производителите, които желаят да популяризират продуктите си за свободна продажба, могат да намерят повече информация и да кандидатстват за сертификат на страницата на правилата за здравеопазване и лекарствени средства.

Германия

Ще допускаме лицензираните аптеки с валидно разрешително за извършване на търговска дейност и услуги, които използват сборен инвентар на местни аптеки, да популяризират онлайн аптечни услуги чрез Google Ads. Конкретните изисквания за Германия ще бъдат следните:

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

При следните обстоятелства Google допуска популяризации от онлайн аптеки (включително аптеки, търговци на лекарствени средства и фармацевтични асоциации), които не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламите си и на целевите си страници.

Регистрираните онлайн търговци на лекарствени средства (аптеки с поръчки по пощата и други онлайн търговци на лекарствени средства, регистрирани от DIMDI (Германски институт за медицинска документация и информация)

Лицензирани аптеки с валидно разрешително за извършване на търговска дейност

Фармацевтични асоциации, представляващи лицензирани аптеки и/или аптеки с поръчки по пощата, както и рекламиращи от тяхно име

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как се кандидатства.

 

Русия

Ще допускаме лицензирани онлайн аптеки да популяризират услугите си чрез Google Ads. Конкретните изисквания за Русия ще бъдат следните:

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google ще допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са лицензирани от Федералната служба за надзор в здравеопазването (Росздравнадзор) и имат разрешително за дистанционна търговия. Всички аптеки трябва да са лицензирани, независимо от това, дали предлагат само продукти, за които не се изисква рецепта. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false