Nội dung cập nhật đối với chính sách về thức uống có cồn ở Ấn Độ và Indonesia (tháng 3 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào ngày 23/3/2021, Google sẽ cập nhật Chính sách về thức uống có cồn để cho phép quảng cáo thức uống có nồng độ cồn theo thể tích (ABV) 0% nhắm mục tiêu đến Ấn Độ và Indonesia. Những nhà quảng cáo chạy quảng cáo về thức uống có độ cồn 0% ở Ấn Độ và Indonesia phải cho biết rõ mức ABV 0% trên trang đích.

(Đăng vào tháng 3 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067