Thông tin cập nhật về Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 11 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 11 năm 2020, Google Ads sẽ cập nhật Chính sách cờ bạc và trò chơi dành cho Hungary. Chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận quảng cáo từ các nhà tổ chức cá độ thể thao được cấp phép.

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Cờ bạc trực tuyến Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép trò chơi đánh bạc trực tuyến và cá cược thể thao, miễn là nhà quảng cáo đã đăng ký với Cơ quan quản lý hoạt động cờ bạc thích hợp của Hungary (hoặc Cơ quan thuế nhà nước) và cung cấp giấy phép hợp lệ.

Google cho phép quảng cáo quảng bá dịch vụ cờ bạc trực tuyến sau đây của các tổ chức do nhà nước quản lý:

  • Xổ số
Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.
 

(Đăng vào tháng 11 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false