Chính sách về hành vi mua bán dâm (tháng 2 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2021, Google Ads sẽ cập nhật Chính sách về nội dung người lớn. Tất cả nội dung người lớn bị cấm sẽ chuyển sang Chính sách về nội dung không phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nghiêm cấm việc hẹn hò có thù lao hoặc thỏa thuận tình dục; trong đó một người tham gia phải cung cấp tiền, quà tặng, hỗ trợ tài chính, sự dẫn dắt hoặc các lợi ích có giá trị khác cho người tham gia kia, chẳng hạn như dịch vụ hẹn hò "Kẹo ngọt".

Kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu tăng cường việc thực thi nội dung cập nhật chính sách này trong khoảng 5 tuần.

Các danh mục sau đây sẽ chuyển từ Chính sách về nội dung người lớn sang Chính sách về nội dung không phù hợp:

  • Nội dung khiêu dâm
  • Hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em
  • Cô dâu đặt hàng qua thư
  • Chủ đề người lớn trong nội dung dành cho gia đình

Nội dung có thể được hiểu là quảng bá hành vi mua bán dâm sẽ được chuyển vào danh mục Hành vi mua bán dâm mới và sẽ có một ví dụ kèm theo.

Chính sách mới cập nhật sẽ là:

Không được phép Nội dung có thể được hiểu là quảng bá hành vi mua bán dâm

Ví dụ (không đầy đủ): Dịch vụ mại dâm, người bạn thân mật và gái gọi, dịch vụ xoa bóp thân mật, trang web hiển thị hình ảnh âu yếm thân mật; hẹn hò có thù lao hoặc thỏa thuận tình dục; trong đó một người tham gia phải cung cấp tiền, quà tặng, hỗ trợ tài chính, sự dẫn dắt hoặc các lợi ích có giá trị khác cho người tham gia kia, chẳng hạn như dịch vụ hẹn hò "Kẹo ngọt"

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

(Đăng vào ngày 11 tháng 12 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính