Thông tin cập nhật về chính sách Các yêu cầu về vấn đề biên tập dành cho Doanh nghiệp không xác định (tháng 1 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 1 năm 2021, Google sẽ cập nhật chính sách Các yêu cầu về vấn đề biên tập dành cho Doanh nghiệp không xác định để làm rõ rằng quảng cáo ứng dụng phải công bố tên ứng dụng và nguồn tải xuống trong tệp sáng tạo và/hoặc trên trang đích. Trong nội dung cập nhật này, chúng tôi sẽ không cho phép những quảng cáo sau:

Không được phép Quảng cáo hoặc đích đến không nêu tên sản phẩm, dịch vụ hoặc pháp nhân đang được quảng bá

Ví dụ: Không đưa tên sản phẩm/tên công ty/URL hiển thị vào trong quảng cáo; quảng cáo ở dạng ảnh động không hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng như tên sản phẩm hoặc tên công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trên khung tĩnh cuối cùng (sau khi hoạt ảnh đã ngừng); quảng cáo ứng dụng không hiển thị tên ứng dụng và nguồn tải xuống trong tệp sáng tạo và/hoặc trên trang đích.
 

Chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2021.

(Đăng vào tháng 10 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false