Uppdatering av policyn för redaktionella krav för Oidentifierat företag (januari 2021)

I januari 2021 uppdaterar Google policyn för redaktionella krav för Oidentifierat företag för att klargöra att appannonser måste innehålla appnamnet och nedladdningskällan i annonsmaterialet och/eller på målsidan. Efter denna uppdatering tillåts inte detta:

Inte tillåtet Annonser och målsidor som inte innehåller namnet på produkten, tjänsten eller verksamheten som marknadsförs

Exempel: annonser som inte innehåller produktnamn, företagsnamn eller visningsadress i annonsen, animerade annonser som inte tydligt visar identifierande information som produktnamn, företagsnamn, logotyp eller visningsadress i den sista statiska bildrutan (när animeringen är slut), appannonser som inte visar appens namn och nedladdningskällan i annonsmaterialet och/eller på målsidan.
 

Den nya policyn träder i kraft 14 januari 2021.

(Upplagt i oktober 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?