Aktualizácia publikačných pravidiel pre neznámu firmu (január 2021)

V januári 2021 Google aktualizuje publikačné pravidlá pre neznámu firmu tak, že sa bude vyžadovať, aby reklamy na aplikácie uvádzali v kreatíve alebo na vstupnej stránke názov aplikácie a zdroj na jej stiahnutie. Po tejto aktualizácii nebudú povolené:

Nepovolené Reklamy alebo ciele, ktoré nepomenúvajú výrobky, služby alebo osoby, ktoré propagujú

Príklady: neuvedenie názvu výrobku, firmy alebo zobrazenej webovej adresy v reklame; animované reklamy, ktoré v poslednom statickom obrázku (po skončení animácie) zreteľne nezobrazujú identifikačné informácie, ako je názov výrobku alebo firmy, logo či zobrazená webová adresa; reklamy na aplikácie, ktoré v kreatíve alebo na vstupnej stránke nezobrazujú názov aplikácie alebo zdroj na jej stiahnutie.
 

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 14. januára 2021.

(Uverejnené v októbri 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?