Aktualizácia publikačných pravidiel pre neznámu firmu (január 2021)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V januári 2021 Google aktualizuje publikačné pravidlá pre neznámu firmu tak, že sa bude vyžadovať, aby reklamy na aplikácie uvádzali v kreatíve alebo na vstupnej stránke názov aplikácie a zdroj na jej stiahnutie. Po tejto aktualizácii nebudú povolené:

Nepovolené Reklamy alebo ciele, ktoré nepomenúvajú výrobky, služby alebo osoby, ktoré propagujú

Príklady: neuvedenie názvu výrobku, firmy alebo zobrazenej webovej adresy v reklame; animované reklamy, ktoré v poslednom statickom obrázku (po skončení animácie) zreteľne nezobrazujú identifikačné informácie, ako je názov výrobku alebo firmy, logo či zobrazená webová adresa; reklamy na aplikácie, ktoré v kreatíve alebo na vstupnej stránke nezobrazujú názov aplikácie alebo zdroj na jej stiahnutie.
 

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 14. januára 2021.

(Uverejnené v októbri 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false