Ενημέρωση της Πολιτικής απαιτήσεων σύνταξης για μη προσδιορισμένες επιχειρήσεις (Ιανουάριος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Ιανουάριο του 2021, η Google θα ενημερώσει την Πολιτική απαιτήσεων σύνταξης για μη προσδιορισμένες επιχειρήσεις, ώστε να διευκρινιστεί ότι στο δημιουργικό ή/και στη σελίδα προορισμού των διαφημίσεων εφαρμογών πρέπει να γνωστοποιείται το όνομα της αντίστοιχης εφαρμογής και η πηγή λήψης της. Με την ενημέρωση αυτή δεν θα επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Οι διαφημίσεις ή οι προορισμοί στους οποίους δεν αναφέρεται το όνομα του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που προωθείται

Παραδείγματα: Μη συμπερίληψη ονόματος προϊόντος, επωνυμίας εταιρείας ή URL προβολής στη διαφήμιση, κινούμενες διαφημίσεις στις οποίες δεν εμφανίζονται ευκρινώς στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα προϊόντος, επωνυμία εταιρείας, λογότυπο ή URL προβολής, στο τελικό στατικό καρέ (μετά την παύση της κινούμενης εικόνας), διαφημίσεις εφαρμογών που δεν εμφανίζουν το όνομα της αντίστοιχης εφαρμογής και την πηγή λήψης της στο δημιουργικό ή/και στη σελίδα προορισμού.
 

Η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ από τις 14 Ιανουαρίου 2021.

(Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού