Актуализация на правилата за редакционните изисквания относно неидентифициран бизнес (януари 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През януари 2021 г. Google ще актуализира правилата за редакционните изисквания относно неидентифициран бизнес, за да поясняват, че рекламите за приложения трябва да разкриват името на приложението и източника на изтегляне, като това трябва да става в рекламното послание и/или на целевата страница. В резултат на това няма да се допуска следното:

Не се допуска Реклами или дестинации, които не назовават продукта, услугата или юридическото лице, което популяризират

Примери: реклами, които не включват името на продукта или компанията, или показван URL адрес; анимирани реклами, в които крайният статичен кадър (след спиране на анимацията) не показва ясно идентифицираща информация, като име на продукта или компанията, лого или показван URL адрес; реклами за приложения, които не показват името на приложението и източника на изтегляне в рекламното послание и/или на целевата страница.

Новите правила ще влязат в сила от 14 януари 2021 г.

(Публикувано през октомври 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню