Verifiering av valannonser i Australien

Google kräver verifiering av annonsörer som vill visa valannonser i Australien. 

Verifieringen krävs för alla annonsformat och annonstillägg. Ansökningsprocessen består av upp till två steg och kan ta upp till fem arbetsdagar. Se verifieringskraven nedan för mer information.

Viktig anmärkning om upplysningar i annonser

Valannonser: Google kräver att alla valannonser innehåller en upplysning om vem som har finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. Upplysningen visar namnet på den fysiska eller juridiska person som finansierade annonsen.

Så visas informationen i olika annonsformat

Google Sök och i sökpartnernätverket visas upplysningen direkt i annonserna.

YouTube visas upplysningen som svar på frågan ”Varför visas annonsen?” som du når via informationsikonen eller ikonen med tre punkter .

På webbplatser och i appar som samarbetar med Google gällande displayannonser visas upplysningen som svar på frågan ”Varför visas annonsen?” som nås via ikonen för Annonsval Annonsval-ikonen.

För vissa annonsformat och funktioner ansvarar annonsören för att inkludera upplysningen i valannonser i Australien. Läs mer om policyn

För att ge användare insyn publicerar Google en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser där man kan hitta uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser. 

Övriga annonser: För andra annonser än valannonser innehåller de flesta annonsformat en upplysning med den information du uppgav under verifieringsprocessen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen eller företaget du företräder samt ditt land visas i en upplysning som genereras automatiskt av Google. Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.

 

Verifieringskrav

Du kan verifieras för att visa valannonser som organisation eller enskild person.

 • Du betraktas som organisation om du företräder ett politiskt parti eller relaterad part, en ideell organisation, ett företag eller en annan juridisk person.  Om du behöver verifieras som organisation måste du välja Företag som Kontotyp för din betalningsprofil i Google Ads. 
 • Du betraktas som enskild person om du är en fysisk person, har enskild firma eller i övrigt inte uppfyller kriterierna för att verifieras som organisation. För att kunna verifieras som privatperson måste du ha valt Enskild person som Kontotyp för din betalningsprofil i Google Ads.

Du kan kontrollera kontotypen i din betalningsprofil i Google Ads via sidan Inställningar för Fakturering och betalningar. Tänk på att kontotypen inte går att ändra. Om din Kontotyp är Fysisk person och du behöver verifieras som organisation eller omvänt rekommenderar vi att du skapar ett nytt Google Ads-konto med lämplig kontotypsinställning innan du ansöker om att bli verifierad.

Om du företräder en byrå eller hanterar flera Google Ads-konton måste varje konto som planerar att visa valannonser ansöka om verifiering. Du måste verifiera slutannonsören, inte en byrå eller mellanhand som agerar åt denna. En byrå som annonserar på uppdrag av ett politiskt parti måste till exempel verifieras som det politiska partiet. 

 

Verifiering för organisationer

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

För att utföra de två stegen i denna verifieringsprocess måste du vara behörig representant för annonsören. Verifiering av behörighet att visa valannonser kan ta upp till fem arbetsdagar. Som behörig representant ska du ange följande uppgifter i ansökningsformuläret:

 • ditt kund-id i Google Ads
 • e-postadress: den e-postadress som används av organisationen
 • namn på annonsören: Detta namn visas i upplysningen ”Finansierad av” i annonsen och i Google Insynsrapport om politisk annonsering
 • registreringsnummer: till exempel ditt australiska företagsnummer (ACN eller ABN) (om tillämpligt)
 • bevis på organisation: du måste skicka in
  • företags- eller registreringsintyg, GST-registreringsbrev från Australian Taxation Office eller utdrag från partiets registrering hos Australian Electional Commission om du företräder ett företag, ett samverkansföretag, en registrerad australisk myndighet, sammanslutning, kooperativ, ideell organisation eller ett registrerat politiskt parti
  • intyg eller dokument från en offentlig eller rättslig myndighet, till exempel ett godkännande från en officiell myndighet, eller ett dokument som visar organisationens namn och adress, till exempel ett konto-/kreditkortsutdrag eller en faktura från till exempel en elleverantör om du företräder en organisationstyp som inte anges ovan
 • officiell adress: Detta måste vara en adress i Australien.  
 • intyg om att den auktoriserade representanten är medborgare i eller permanent bosatt i Australien
 • intyg om att organisationen som ansöker om verifiering är registrerad i Australien och har laglig rätt att visa valannonser i Australien
 • intyg om att organisationen som ansöker om verifiering uppfyller eller kommer att uppfylla relevanta ansvarsfriskrivningskrav enligt australisk lag
 • godkännande av Googles villkor för valannonser

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google har verifierat annonsörens behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i ett rött fält högst upp i Google Ads-kontot) som vägleder dig genom identitetsverifieringsprocessen i Google Ads. Det kan ta upp till fem arbetsdagar att verifiera din identitet. 

Som nämns ovan måste du vara behörig representant för att kunna slutföra detta steg.

Du blir ombedd att ange följande för att verifiera dig:

 • organisationens namn
 • organisationens adress: Detta måste vara en adress i Australien.  
 • bevis på organisation: du måste skicka in
  • företags- eller registreringsintyg, GST-registreringsbrev från Australian Taxation Office eller utdrag från partiets registrering hos Australian Electional Commission om du företräder ett företag, ett samverkansföretag, en registrerad australisk myndighet, sammanslutning, kooperativ, ideell organisation eller ett registrerat politiskt parti
  • intyg eller dokument från en offentlig eller rättslig myndighet, till exempel ett godkännande från en officiell myndighet, eller ett dokument som visar organisationens namn och adress, till exempel ett konto-/kreditkortsutdrag eller en faktura från till exempel en elleverantör om du företräder en organisationstyp som inte anges ovan 
 • namn på behörig representant
  • Namnet måste överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation du skickar in, inklusive versaler, mellannamn, initialer och skiljetecken.
 • kopia av giltig fotolegitimation: giltigt pass, körkort eller fotolegitimation utställd i Australien 
 • intyg om att den auktoriserade representanten är medborgare i eller permanent bosatt i Australien
 • intyg om att organisationen som ansöker om verifiering är registrerad i Australien och har laglig rätt att visa valannonser i Australien
 • intyg om att organisationen som ansöker om verifiering uppfyller eller kommer att uppfylla relevanta ansvarsfriskrivningskrav enligt australisk lag
 • godkännande av Googles villkor för valannonser
Verifiering för privatpersoner

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Verifiering av behörighet att visa valannonser kan ta upp till fem arbetsdagar. Du ska ange följande i ansökningsformuläret:

 • ditt kund-id i Google Ads
 • e-postadress
 • namn Namnet måste vara identiskt med namnet i din Google Ads-betalningsprofil (som du kan se på sidan Inställningar för Fakturering och betalningar) och namnet på den giltiga fotolegitimation du skickar in i steg 2. Namnet visas i upplysningen ”Finansierad av” i annonsen samt i Google Insynsrapport om politisk annonsering.
 • adress: Detta måste vara en adress i Australien. 
 • intyg på att du är australisk medborgare eller permanent bosatt i Australien och har laglig rätt att visa valannonser i Australien
 • intyg på att du uppfyller eller kommer att uppfylla gällande ansvarsfriskrivningskrav enligt australisk lag
 • godkännande av Googles villkor för valannonser

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google har verifierat din behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i ett rött fält högst upp i Google Ads-kontot) som vägleder dig genom identitetsverifieringsprocessen i Google Ads.

Du måste ange följande i Google Ads för att verifiera dig:

 • namn: Detta måste överensstämma med namnet i din giltiga fotolegitimation. Tänk på att namnet visas i upplysningen ”Finansierad av” i annonsen samt i Google Insynsrapport om politisk annonsering
 • födelsedatum
 • adress: Detta ska vara en adress i Australien. 
 • kopia av giltig fotolegitimation: Ett giltigt pass, körkort eller fotolegitimation utställt i Australien kan tillhandahållas som fotolegitimation, men måste åtföljas av bevis på medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd, till exempel ett medborgarintyg eller en kopia av din status som permanent bosatt i Australien från VEVO-systemet.
 • intyg på att du är australisk medborgare eller permanent bosatt i Australien och har laglig rätt att visa valannonser i Australien
 • intyg på att du uppfyller eller kommer att uppfylla gällande ansvarsfriskrivningskrav enligt australisk lag
 • godkännande av Googles villkor för valannonser

Ansöka om verifiering

Du kan ansöka om verifiering med detta ansökningsformulär. Du blir ombedd att slutföra stegen ovan för organisationer eller privatpersoner.

Google granskar din ansökan och skickar ett e-postmeddelande med din verifieringsstatus inom fem arbetsdagar.

Kom ihåg

 • Informationen i Google Ads-betalningsprofilen används för verifiering. Om du gör ändringar i betalningsprofilen i Google Ads måste du genomföra identitetsverifieringen igen. Du får en avisering i ditt konto när detta krävs.
 • Om vi upptäcker att du bryter mot vår policy för valannonser eller uppger felaktig information under verifieringsprocessen återkallas din verifiering och ditt konto kan stängas av. 
 • Du måste förnya verifieringen regelbundet. Du får en avisering när detta krävs.
 • Om du ändrar fakturainställningarna i ditt konto måste du verifiera ditt konto igen för att visa valannonser i Australien.
 • Google kan uppdatera dessa verifieringskrav när som helst.

Så använder Google dina uppgifter

Google använder informationen du uppger under verifieringsprocessen för att verifiera din identitet och kontrollera din rätt att visa valannonser. 

 • I samband med valannonser gäller följande:
  • Där det är möjligt genererar Google en upplysning om vem som har finansierat valannonsen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen du företräder visas i annonsen.
  • Google publicerar en offentlig insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser där det går att hitta uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.
 • För alla andra annonser gör Google följande:
  • Där det är möjligt genererar Google en upplysning i annonsen med hjälp av informationen som uppgavs under verifieringsprocessen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen eller företaget du företräder samt ditt land visas i annonsen. Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?