Thay đổi đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 10 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị để không cho phép quảng cáo chính trị ở Canada trong thời gian diễn ra bầu cử theo luật định.

Tại Canada, những nội dung sau đây không được phép hiển thị trên các nền tảng của Google trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử theo quy định của Đạo luật bầu cử Canada.

 Quảng cáo về đảng chính trị liên bang, lãnh đạo của đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên (bao gồm cả ứng cử viên đề cử) cho vị trí nghị sĩ của Nghị viện Canada.

Quảng cáo về vấn đề liên quan đến một đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên cho vị trí nghị sĩ của Nghị viện Canada. 

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức của tổ chức về cuộc bầu cử.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

Vui lòng xem lại chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn thuộc phạm vi chi phối của chính sách hay không, và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó.

 

(Đăng vào 10 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false