Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (oktober 2020)

 

Google uppdaterar policyn för politiskt innehåll för att förbjuda politiska annonser i Kanada under reglerade valperioder.

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

 annonser som gäller ett federalt politisk parti, en ledare för ett federalt politisk parti eller en nuvarande ledamot eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet (inklusive personer som ställer upp för nominering)

 annonser som gäller politiska frågor som förknippas med ett federalt politiskt parti, eller en nuvarande ledamot i eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet 

Obs! Denna policy gäller inte annonser från nyhetsorganisationer för att främja deras nyhetsbevakning av valet.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom denna policy för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av den eller inte. Ta i så fall bort sådana annonser.

 

(Upplagt i oktober 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?