Aktualizace zásad týkajících se politického obsahu (říjen 2020)

 

Společnost Google aktualizuje své zásady týkající se politického obsahu, aby v Kanadě zakázala politické reklamy během regulovaných předvolebních období.

V Kanadě nejsou na platformách Google během předvolebního období, na které se vztahuje kanadský volební zákon, povoleny tyto reklamy.

 Reklamy, v nichž vystupuje federální politická strana, vedoucí představitel federální politické strany, současný člen kanadského parlamentu nebo kandidát (včetně uchazečů o oficiální kandidaturu za stranu) na člena kanadského parlamentu.

 Reklamy týkající se záležitostí, s nimiž je spojena některá z federálních politických stran, současný člen kanadského parlamentu nebo kandidát na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na reklamy zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství o volbách.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího varování. Nejméně sedm dní před pozastavením účtu bude vydáno varování.

Přečtěte si tyto zásady a zvažte, zda se vztahují na některé z vašich reklam. Pokud ano, dané reklamy odstraňte.

 

(Publikováno v říjnu 2020)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?