Актуализация на правилата за политическо съдържание (октомври 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

Google актуализира правилата за политическо съдържание, за да забрани политическото рекламиране в Канада по време на изборните периоди, регулирани със закон.

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

 Реклами, представящи федерална политическа партия, лидер на федерална политическа партия или настоящ член или кандидат (включително лице, което се състезава за номинация) за член на Парламента на Канада.

 Реклами, представящи проблем, с който се свързва федерална политическа партия, настоящ член или кандидат за член на Парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някои от рекламите Ви попадат в обхвата им, и ако е така, премахнете съответните реклами.

 

(Публикувано през октомври 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73067