Thông tin cập nhật về Chính sách Google Ads liên quan đến Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Thông tin cập nhật kể từ ngày 14/01/2021

Kể từ đầu tháng 1 năm 2021, chúng tôi đã triển khai Chính sách về sự kiện nhạy cảm trong Chính sách về nội dung không phù hợp cho nội dung liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là bảo vệ người dùng của mình, đặc biệt là khi quảng cáo có thể có khả năng gây nhầm lẫn trong các tình huống phát tán nhanh và khó dự đoán. Đây là lý do tại sao trong giai đoạn đầu, chúng tôi đã có quy định giới hạn tạm thời này đối với nội dung liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Mặc dù không còn coi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là sự kiện nhạy cảm, nhưng chúng tôi vẫn sẽ thực thi nghiêm ngặt tất cả các chính sách quảng cáo hiện tại của mình, bao gồm cả Chính sách về quảng cáo bầu cử. Theo Chính sách về nội dung xuyên tạc, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiêm cấm một số thông tin nếu có bằng chứng cho thấy thông tin đó là sai lệch và có thể làm giảm đáng kể niềm tin vào quá trình bầu cử hoặc dân chủ.

Để biết thêm thông tin về các chính sách của Google Ads, vui lòng truy cập vào Trang trợ giúp về chính sách quảng cáo.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để nhà quảng cáo có thể đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ chính sách?

Vui lòng tìm hiểu các chính sách của chúng tôi.

Google Ads đang tiến hành những biện pháp nào để ngăn chặn thông tin sai lệch và quảng cáo không hợp lệ về Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?

Chúng tôi đang nỗ lực để nhanh chóng loại bỏ các quảng cáo vi phạm chính sách, bao gồm cả thông tin sai lệch có thể làm giảm đáng kể niềm tin vào cuộc bầu cử.

Nếu bạn phát hiện nội dung quảng cáo vi phạm chính sách này, vui lòng báo cáo nội dung đó bằng cách làm theo các hướng dẫn này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?