Verificatie voor verkiezingsadvertenties in Taiwan

Google vereist dat adverteerders die in Taiwan verkiezingsadvertenties willen weergeven, worden geverifieerd.

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en advertentie-extensies. Het aanvraagproces bestaat uit maximaal 2 stappen die elk tot 5 werkdagen in beslag kunnen nemen. Bekijk de vereisten voor verificatie hieronder voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over kennisgevingen over advertenties

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten waarin staat wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. In de kennisgeving wordt de naam van de entiteit die voor de advertentie heeft betaald, getoond aan gebruikers die de advertentie te zien krijgen.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen

Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.

Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het informatie-icoon of het icoon met drie stippen .

Op websites en in apps die met Google samenwerken voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het Info-icoon Info-icoon.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om kennisgevingen op te nemen in verkiezingsadvertenties die zijn getarget op Taiwan. Lees meer informatie over het beleid

Met het oog op transparantie voor gebruikers publiceert Google een transparantierapport over politieke advertenties, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties. Hierin zijn gegevens opgenomen over de financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de bedragen die worden uitgegeven en meer.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Verificatievereisten

U kunt voor weergave van verkiezingsadvertenties worden geverifieerd als organisatie of als individu.

 • U wordt beschouwd als een organisatie als u zich aanmeldt als politieke partij, non-profitorganisatie, bedrijf of andere entiteit.Als u als organisatie moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel Zakelijk zijn.
 • U wordt beschouwd als een individu als u niet voldoet aan de criteria om te worden geverifieerd als organisatie. Als u als individu moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel Individueel zijn.

U kunt het accounttype controleren in uw betalingsprofiel in Google Ads op de pagina Instellingen voor 'Facturering en betaling'. Houd er rekening mee dat het accounttype niet kan worden gewijzigd. Als het accounttype is ingesteld op Individueel, maar u moet worden geverifieerd als organisatie (of omgekeerd), raden we u aan een nieuw Google Ads-account te maken met de juiste instelling voor het accounttype voordat u een verificatieaanvraag indient.

Als u verbonden bent aan een bureau of meerdere Google Ads-accounts beheert, dient u een verificatieaanvraag in voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt weergeven. Adverteerders moeten de eindadverteerder laten verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Voorbeeld: een bureau dat adverteert namens een politieke partij, moet worden geverifieerd als de politieke partij.

Verificatie voor organisaties

Stap 1: Bevestig dat u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw organisatie zijn om de twee stappen van dit verificatieproces uit te voeren. Tijdens het verificatieproces moeten organisaties de naam van de organisatievertegenwoordiger opgeven. Deze naam moet overeenkomen met de naam van de organisatievertegenwoordiger zoals die voorkomt in databases van de overheid. De gemachtigde vertegenwoordiger die het verificatieproces uitvoert, mag ook een andere persoon zijn dan de organisatievertegenwoordiger.

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor weergave van verkiezingsadvertenties kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres: Het e-mailadres dat door uw organisatie wordt gebruikt.
 • Naam van de organisatie: Houd er rekening mee dat deze naam wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het transparantierapport over politieke advertenties op Google.
 • Registratienummer (indien van toepassing): bijvoorbeeld uw Taiwanese Unified Business Number of uw partijnummer.
 • Naam van de organisatievertegenwoordiger:
  • Houd er rekening mee dat de naam van de organisatievertegenwoordiger wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie.
  • Deze naam moet overeenkomen met de naam van de organisatievertegenwoordiger zoals die voorkomt in databases van de overheid (zoals de database voor politieke partijen van het ministerie van Binnenlandse Zaken of de database voor bedrijven van het ministerie van Economische Zaken).
 • Bewijs van het bestaan van de organisatie: Dien een van de volgende documenten in:
  • Een registratiecertificaat of een Certificate of Registered Particulars: als u een geregistreerd bedrijf, een onderneming, een geregistreerde vereniging of een stichting vertegenwoordigt.
  • Een accreditatiecertificaat, een certificaat van rechtspersoonlijkheid of een uittreksel uit het register van politieke partijen van het ministerie van Binnenlandse Zaken: als u een politieke partij vertegenwoordigt.
 • Officieel adres: Dit moet een adres in Taiwan zijn.
 • Een bewijs dat de gemachtigde vertegenwoordiger burger van Taiwan is.
 • Een bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd in Taiwan en beschikt over wettelijke toestemming om verkiezingsadvertenties weer te geven in Taiwan.
 • Een bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Taiwanese wetgeving.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Bevestig uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat uw organisatie in aanmerking komt voor weergave van verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account) die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties leidt. Verificatie van uw identiteit kan tot 5 werkdagen duren. 

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om deze stap uit te voeren.

Tijdens de verificatie wordt u om het volgende gevraagd:

 • De naam van de organisatie.
 • Het adres van de organisatie: dit moet een adres in Taiwan zijn.
 • Bewijs van het bestaan van de organisatie: dien een van de volgende documenten in:
  • Een registratiecertificaat of een Certificate of Registered Particulars: als u een geregistreerd bedrijf, een onderneming, een geregistreerde vereniging of een stichting vertegenwoordigt.
  • Een accreditatiecertificaat, een certificaat van rechtspersoonlijkheid of een uittreksel uit het register van politieke partijen van het ministerie van Binnenlandse Zaken: als u een politieke partij vertegenwoordigt.
 • Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto van de gemachtigde vertegenwoordiger: dit kan een van de volgende Taiwanese documenten zijn (mits geldig): 
  • Paspoort
  • Nationale identiteitskaart
 • Een bewijs dat de gemachtigde vertegenwoordiger burger van Taiwan is
 • Een bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd in Taiwan en beschikt over wettelijke toestemming om verkiezingsadvertenties weer te geven in Taiwan
 • Een bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Taiwanese wetgeving
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties
Verificatie voor individuen

Stap 1: Bevestig dat u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor weergave van verkiezingsadvertenties kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres.
 • Naam: Deze naam moet overeenkomen met de naam in uw Google Ads-betalingsprofiel (dat u kunt bekijken op de pagina Instellingen voor 'Facturering en betaling') en de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u in stap 2 indient. Houd er rekening mee dat deze naam wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het transparantierapport over politieke advertenties op Google.
 • Adres: Dit moet een adres in Taiwan zijn.
 • Een bewijs dat u burger van Taiwan bent en dat het u wettelijk is toegestaan om in Taiwan verkiezingsadvertenties weer te geven.
 • Een bewijs dat u voldoet of zult voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Taiwanese wetgeving.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Bevestig uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat u in aanmerking komt voor weergave van verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan uw Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads leidt.

Voor de verificatie moet u het volgende opgeven in Google Ads:

 • Naam: De naam die u hier opgeeft, moet overeenkomen met de naam op uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto. Houd er rekening mee dat deze naam wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het transparantierapport over politieke advertenties op Google.
 • Geboortedatum.
 • Adres: Dit moet een adres in Taiwan zijn.
 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: dit kan een van de volgende Taiwanese documenten zijn (mits geldig):
  • Paspoort
  • Nationale identiteitskaart
 • Een bewijs dat u burger van Taiwan bent en dat het u wettelijk is toegestaan om in Taiwan verkiezingsadvertenties weer te geven
 • Een bewijs dat u voldoet of zult voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Taiwanese wetgeving
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd bovenstaande stappen voor organisaties of individuen uit te voeren.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen per e-mail een melding over uw verificatiestatus.

Aandachtspunt

 • De informatie in het Google Ads-betalingsprofiel wordt gebruikt voor verificatie. Als u wijzigingen aanbrengt in uw betalingsprofiel in Google Ads, moet u de identiteitsverificatie opnieuw doorlopen. U krijgt een melding in uw account als dit vereist is.
 • Als we vaststellen dat u ons beleid voor verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort. 
 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U krijgt een melding wanneer deze verificatie is vereist.
 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet uw account opnieuw worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven in Taiwan.
 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen. 

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:
  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam (of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt) en de naam van de organisatievertegenwoordiger worden weergegeven in de advertentie die gebruikers te zien krijgen.
  • Er wordt een openbaar beschikbaar transparantierapport over politieke advertenties geboden, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.
 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:
  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?