Uppdatering av standardavtalsklausuler (SCC) (augusti 2020)

Från och med den 12 augusti 2020 utgår Google från EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) för överföringar av onlineannonseringsdata och personlig mätdata från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS), Storbritannien och Schweiz. För Tjänster som personuppgiftsbiträde uppdaterar Google villkoren för databehandling i Google Ads så att standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land omfattas. För Tjänster som personuppgiftsansvarig uppdaterar Google villkoren för skydd av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsansvarigas data i Google Ads så att standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till personuppgiftsansvariga i tredje land omfattas. Om det finns en relevant överföring av personuppgifter gäller de standardavtalsklausuler som ingår i Kundens avtal med Google.

(Upplagt i augusti 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?