Aktualizacja standardowych klauzul umownych (sierpień 2020 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Od 12 sierpnia 2020 roku przy przenoszeniu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które pochodzą z internetowych usług reklamowych i pomiarowych, Google będzie korzystać ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. W przypadku usług podmiotów przetwarzających dane Google aktualizuje Zasady przetwarzania danych w reklamach Google, by uwzględniały standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. W przypadku podmiotów, które występują w roli administratora danych, Google aktualizuje Warunki współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych, by uwzględniały standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W stosownych przypadkach przekazywania danych osobowych stosuje się standardowe klauzule umowne stanowiące część umowy zawartej między Google a klientem.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne