Update naar standaard contractclausules (SCC's) (augustus 2020)

Vanaf 12 augustus 2020 maakt Google gebruik van de standaard contractclausules (SCC's) van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens voor online advertenties en meting vanuit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Voor services geleverd door verwerkers updatet Google de Google Ads Voorwaarden voor Gegevensverwerking met de SCC's voor de overdracht van persoonsgegevens naar verwerkers die zijn gevestigd in derde landen. Voor services geleverd door verwerkingsverantwoordelijken updatet Google de Google Ads Verwerkingsverantwoordelijke - Voorwaarden gegevensbescherming Verwerkingsverantwoordelijke met de SCC's voor overdracht van persoonsgegevens naar verwerkingsverantwoordelijken die zijn gevestigd in derde landen. Als er een relevante overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt, zijn de SCC's van toepassing op het contract van de Klant met Google.

(Gepost in augustus 2020)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?