Līguma standartklauzulu atjauninājums (2020. gada augusts)

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

No 2020. gada 12. augusta, pārsūtot tiešsaistes reklamēšanas un mērījumu personas datus no Eiropas Ekonomikas zonas, Apvienotās Karalistes un Šveices, Google izmantos Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas. Datu apstrādātāju pakalpojumiem Google atjaunina Google Ads datu apstrādes noteikumus, lai iekļautu līguma standartklauzulas par personas datu pārsūtīšanu trešajās valstīs reģistrētiem datu apstrādātājiem. Datu pārziņu pakalpojumiem Google atjaunina Google Ads datu pārziņa datu aizsardzības noteikumus, lai iekļautu līguma standartklauzulas par personas datu pārsūtīšanu trešajās valstīs reģistrētiem datu pārziņiem. Ja notiks atbilstoša personas datu pārsūtīšana, tiks piemērotas līguma standartklauzulas, kas iekļautas klienta līgumā ar Google.

(Publicēts 2020. gada augustā)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?