Ενημέρωση των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (SCC) (Αύγουστος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από τις 12 Αυγούστου 2020, η Google θα βασίζεται στις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταφορές προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών διαφημίσεων και μετρήσεων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας. Όσον αφορά στις Υπηρεσίες υπευθύνου επεξεργασίας, η Google ενημερώνει τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων του Google Ads, ώστε να περιλαμβάνουν τις ρήτρες SCC για μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε υπευθύνους επεξεργασίας που εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Όσον αφορά στις Υπηρεσίες υπευθύνου ελέγχου, η Google ενημερώνει τους Όρους προστασίας δεδομένων υπευθύνου ελέγχου Google Ads – Υπευθύνου ελέγχου, ώστε να περιλαμβάνουν τις ρήτρες SCC για μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε υπευθύνους ελέγχου που εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Όπου υπάρχει σχετική μεταφορά προσωπικών δεδομένων, θα ισχύουν οι ρήτρες SCC που έχουν ενσωματωθεί στη σύμβαση του Πελάτη με την Google.

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false