Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (август 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Считано от 12 август 2020 г. Google ще започне да прилага стандартните договорни клаузи (СДК) на Европейската комисия за предаване на лични данни за онлайн рекламиране и измерване извън Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария. За услугите на лица, обработващи лични данни Google актуализира Условията на Google Ads за обработване на данните, за да включи СДК при предаването на лични данни към лица, които ги обработват, установени в трети страни. За услугите на администраторите на лични данни Google актуализира Условията на Google Ads за защита на данните между администраторите, за да включи СДК при предаването на лични данни към администратори, установени в трети страни. Когато е налице съответното прехвърляне на лични данни, ще се прилагат стандартните договорни клаузи, включени в договора на клиента с Google.

(Публикувано през август 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню