Thông tin cập nhật về Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 8 năm 2020)

 

Vào tháng 8 năm 2020, Google Ads sẽ cập nhật Chính sách cờ bạc và trò chơi dành cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ mở rộng các khu vực cho phép quảng cáo sòng bạc trực tuyến, các môn thể thao ảo hằng ngày và hoạt động cá cược thể thao của các pháp nhân được cấp phép, đồng thời cũng bắt đầu cho phép quảng cáo đua ngựa trực tuyến ở những tiểu bang sau:

  • Sòng bạc trực tuyến: Tây Virginia (tháng 9 năm 2020)
  • Các môn thể thao ảo hằng ngày: Alabama, Iowa, Michigan
  • Hoạt động cá cược thể thao: Colorado, Quận Columbia, Illinois, New Hampshire, Tennessee
  • Đua ngựa trực tuyến: California, Illinois, Indiana, Kentucky, New York, Ohio, Michigan

Nhà quảng cáo muốn quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến ở những khu vực này có thể tìm thêm thông tin và đăng ký xin cấp giấy chứng nhận theo như thông tin cập nhật trên trang Chính sách cờ bạc và trò chơi.

 

(Đăng vào tháng 8 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?