Thay đổi đối với Chính sách nội dung không phù hợp (tháng 10 năm 2020)

 

Vào tháng 10 năm 2020, Google sẽ cập nhật quy định về Sự kiện nhạy cảm trong Chính sách nội dung không phù hợp.  Khi thay đổi chính sách này, Google sẽ không cho phép những quảng cáo sau:

Quảng cáo có khả năng thu lợi từ một sự kiện nhạy cảm có tác động đáng kể đến xã hội, văn hóa hoặc chính trị, chẳng hạn như trường hợp khẩn cấp liên quan đến dân sự, thiên tai, trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng, khủng bố và các hoạt động liên quan, xung đột và/hoặc hành động bạo lực trên diện rộng

Một số ví dụ (không đầy đủ): Quảng cáo có vẻ như đang thu lợi từ một sự kiện bi thảm mà không mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng; tăng giá bất hợp lý hoặc làm thổi phồng giá hơn mức thực tế nhằm ngăn chặn/hạn chế khả năng tiếp cận các hàng hóa thiết yếu; bán sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian xảy ra một sự kiện nhạy cảm; sử dụng từ khóa liên quan đến một sự kiện nhạy cảm để tìm cách tăng thêm lưu lượng truy cập

Quảng cáo tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm phải chịu trách nhiệm cho bi kịch của chính họ hoặc có các hành vi tương tự trong việc đổ lỗi cho nạn nhân; quảng cáo tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm không đáng được đền bù hoặc hỗ trợ

Một số ví dụ (không đầy đủ): Quảng cáo tuyên bố rằng nạn nhân ở một số quốc gia phải chịu trách nhiệm hoặc đáng phải chịu vấn đề khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu

Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020.

 

(Đăng vào tháng 9 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?