Aktualizácia pravidiel pre nevhodný obsah (október 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

V októbri 2020 Google aktualizuje pravidlá pre nevhodný obsah týkajúce sa udalostí citlivého charakteru.Po tejto aktualizácii pravidiel nebudú povolené:

Reklamy, ktoré potenciálne profitujú z udalosti citlivého charakteru s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy

Príklady (neúplný zoznam): zjavné profitovanie z tragickej udalosti bez zrejmého úžitku pre používateľov; požadovanie neúmernej finančnej úhrady alebo umelé zvyšovanie cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k nevyhnutnému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas udalosti citlivého charakteru; používanie kľúčových slov súvisiacich s udalosťou citlivého charakteru v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť

Reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru za svoju tragédiu zodpovedajú sami, alebo podobné prípady obviňovania obetí; reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru si nezaslúžia liečbu alebo podporu

Príklady (neúplný zoznam): reklamy, ktoré tvrdia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. októbra 2020.

 

(Uverejnené v septembri 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false