Aktualizácia pravidiel pre nevhodný obsah (október 2020)

 

V októbri 2020 Google aktualizuje pravidlá pre nevhodný obsah týkajúce sa udalostí citlivého charakteru.Po tejto aktualizácii pravidiel nebudú povolené:

Reklamy, ktoré potenciálne profitujú z udalosti citlivého charakteru s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy

Príklady (neúplný zoznam): zjavné profitovanie z tragickej udalosti bez zrejmého úžitku pre používateľov; požadovanie neúmernej finančnej úhrady alebo umelé zvyšovanie cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k nevyhnutnému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas udalosti citlivého charakteru; používanie kľúčových slov súvisiacich s udalosťou citlivého charakteru v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť

Reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru za svoju tragédiu zodpovedajú sami, alebo podobné prípady obviňovania obetí; reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru si nezaslúžia liečbu alebo podporu

Príklady (neúplný zoznam): reklamy, ktoré tvrdia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. októbra 2020.

 

(Uverejnené v septembri 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?