Kemas kini pada dasar Kandungan yang tidak sesuai (Oktober 2020)

 

Pada bulan Oktober 2020, Google akan mengemas kini dasar Kandungan yang tidak sesuai untuk Peristiwa sensitif.  Melalui kemaskinian dasar ini, perkara berikut tidak akan dibenarkan:

Iklan yang berpotensi memperoleh keuntungan daripada peristiwa sensitif yang mempunyai kesan sosial, budaya atau politik yang ketara, seperti kecemasan sivil, bencana alam, kecemasan kesihatan awam, keganasan dan aktiviti yang berkaitan, konflik atau tindakan keganasan besar-besaran

Contoh (tidak menyeluruh): Cuba mendapatkan keuntungan daripada peristiwa tragik tanpa memberi apa-apa faedah kepada pengguna, menaikkan harga secara berlebihan atau meninggikan harga secara dibuat-buat yang menghalang/mengehadkan akses kepada bekalan penting; jualan produk atau perkhidmatan yang mungkin tidak mencukupi untuk permintaan semasa peristiwa sensitif; penggunaan kata kunci yang berkaitan dengan peristiwa sensitif untuk cuba mendapatkan trafik tambahan

Iklan yang mendakwa mangsa peristiwa sensitif bertanggungjawab ke atas tragedi mereka sendiri atau kejadian menuduh mangsa yang serupa; iklan yang mendakwa mangsa peristiwa sensitif tidak patut menerima remedi atau sokongan

Contoh (tidak menyeluruh): Iklan yang mendakwa mangsa dari negara tertentu bertanggungjawab atau patut menjadi mangsa krisis kesihatan awam global

Dasar baharu ini akan berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2020.

 

(Disiarkan pada bulan September 2020)

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?