Neatbilstoša satura politikas atjauninājums (2020. gada oktobris)

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

 

2020. gada oktobrī Google atjauninās neatbilstoša satura politiku par sensitīviem notikumiem.  Ieviešot šo politikas atjauninājumu, tiks aizliegtas tālāk norādītās reklāmas.

Reklāmas, kas potenciāli gūst peļņu no sensitīviem notikumiem, kam ir nozīmīga sociālā, kultūras vai politiskā ietekme, piemēram, civildienestu darbība ārkārtas situācijās, dabas katastrofas, ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā, terorisms un ar to saistītas darbības, konflikti un/vai masu vardarbības akti

Daži piemēri: mēģinājumi gūt peļņu no traģiska notikuma bez kāda redzama labuma lietotājiem; nepamatoti vai mākslīgi augstu cenu noteikšana, kas liedz vai ierobežo piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm; tādu produktu vai pakalpojumu pārdošana, kuru pieprasījums var pārsniegt piedāvājumu sensitīva notikuma laikā; ar sensitīvu notikumu saistītu atslēgvārdu izmantošana, lai mēģinātu piesaistīt papildu datplūsmu

Reklāmas, kurās apgalvots, ka par savu traģēdiju ir atbildīgi paši kāda sensitīva notikuma upuri, vai līdzīgi gadījumi, kuros tiek vainoti upuri; reklāmas, kurās apgalvots, ka kompensāciju vai atbalstu nav pelnījuši kāda sensitīva notikuma upuri

Daži piemēri: reklāmas, kurās apgalvots, ka par vispasaules sabiedrības veselības krīzi ir atbildīgi upuri no konkrētām valstīm vai arī ka tie ir pelnījuši šādu krīzi

Jaunā politika stāsies spēkā, sākot ar 2020. gada 1. oktobri.

 

(Publicēts 2020. gada septembrī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false