Ενημέρωση της Πολιτικής ακατάλληλου περιεχομένου (Οκτώβριος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Οκτώβριο του 2020, η Google θα ενημερώσει την Πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου για Ευαίσθητα συμβάντα.  Με αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, δεν θα επιτρέπονται τα εξής:

Διαφημίσεις που δυνητικά αποκομίζουν έσοδα από ένα ευαίσθητο συμβάν με σημαντικές κοινωνικές, πολιτιστικές ή πολιτικές επιπτώσεις, όπως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτών, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, τρομοκρατία και σχετικές δραστηριότητες, συγκρούσεις ή πράξεις μαζικής βίας

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Φαινόμενα κερδοσκοπίας από ένα τραγικό συμβάν χωρίς εμφανές όφελος για τους χρήστες, απαράδεκτα μεγάλη αύξηση τιμών ή πλασματική αύξηση τιμών με αποτέλεσμα να εμποδίζεται/περιορίζεται η πρόσβαση σε ζωτικές προμήθειες, πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να μην επαρκούν σε σχέση με τη ζήτηση κατά τη διάρκεια ενός ευαίσθητου συμβάντος, χρήση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με κάποιο ευαίσθητο συμβάν με την επιδίωξη να εξασφαλιστεί επιπλέον επισκεψιμότητα

Διαφημίσεις που ισχυρίζονται ότι τα ίδια τα θύματα ενός ευαίσθητου συμβάντος ευθύνονται για την τραγωδία που υπέστησαν ή για παρόμοιες περιπτώσεις όπου κατηγορείται το θύμα. Διαφημίσεις που ισχυρίζονται ότι τα θύματα ενός ευαίσθητου συμβάντος δεν αξίζουν μέτρα αποκατάστασης ή υποστήριξη.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Διαφημίσεις που ισχυρίζονται ότι τα θύματα από συγκεκριμένες χώρες ήταν υπεύθυνα ή ότι άξιζαν να υποστούν μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας.

Η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2020.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού