Актуализация на правилата за неподходящо съдържание (октомври 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През октомври 2020 г. Google ще актуализира правилата за неподходящо съдържание за деликатни събития.  В резултат на това  няма да се допуска следното:

реклами, които евентуално извличат изгода от деликатно събитие със значително социално, културно или политическо значение, като граждански кризи, природни бедствия, обществени здравни кризи, тероризъм и сродни дейности, конфликти и/или масови актове на насилие

Примери (неизчерпателни): видимо извличане на изгода от трагично събитие без забележима полза за потребителите; спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което не позволява достъп до жизненоважни продукти или услуги, от които може да има недостиг по време на деликатно събитие; използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за получаване на допълнителен трафик

реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие са били отговорни за собствената си трагедия, или съдържат подобни обвинения на жертви; реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие не заслужават удовлетворение или подкрепа

Примери (неизчерпателни): Реклами, в които се твърди, че жертви от определени държави носят отговорност за световна здравна криза или я заслужават

Новите правила ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г.

 

(Публикувано през септември 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067