Актуализация на правилата за неподходящо съдържание (октомври 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През октомври 2020 г. Google ще актуализира правилата за неподходящо съдържание за деликатни събития.  В резултат на това  няма да се допуска следното:

реклами, които евентуално извличат изгода от деликатно събитие със значително социално, културно или политическо значение, като граждански кризи, природни бедствия, обществени здравни кризи, тероризъм и сродни дейности, конфликти и/или масови актове на насилие

Примери (неизчерпателни): видимо извличане на изгода от трагично събитие без забележима полза за потребителите; спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което не позволява достъп до жизненоважни продукти или услуги, от които може да има недостиг по време на деликатно събитие; използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за получаване на допълнителен трафик

реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие са били отговорни за собствената си трагедия, или съдържат подобни обвинения на жертви; реклами, в които се твърди, че жертви на деликатно събитие не заслужават удовлетворение или подкрепа

Примери (неизчерпателни): Реклами, в които се твърди, че жертви от определени държави носят отговорност за световна здравна криза или я заслужават

Новите правила ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г.

 

(Публикувано през септември 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню