Thông tin cập nhật về Chính sách sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 8 năm 2020)

 

Vào tháng 8 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách sản phẩm và dịch vụ tài chính để cho phép quảng cáo các dịch vụ quản lý nợ ở Brazil và Canada. 

Những nhà quảng cáo cung cấp các sản phẩm đó sẽ bắt buộc phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads. 

Để được Google chứng nhận, các nhà quảng cáo dịch vụ nợ sẽ cần phải được đăng ký, cấp phép hoặc phê duyệt bởi các cơ quan quản lý liên quan hoặc các cơ quan chuyên môn được công nhận tại quốc gia hoặc các quốc gia mà các nhà quảng cáo đó nhắm mục tiêu.

Các nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận qua biểu mẫu đăng ký. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về chứng nhận dịch vụ nợ.

Chính sách này áp dụng toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về chứng nhận dịch vụ nợ.

 

(Đăng vào tháng 8 năm 2020)


 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?