Актуализация на правилата за финансови продукти и услуги (август 2020 г.)

 

През август 2020 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да допуска рекламирането на дългови услуги в Бразилия и Канада. 

Рекламодателите, предлагащи такива продукти, трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират с Google Ads. 

За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите на дългови услуги трябва да бъдат регистрирани, лицензирани и одобрени от съответните регулаторни органи или да са признати професионални организации в държавата или държавите, към които насочват.

Рекламодателите могат да заявят сертифициране от Google чрез формуляра за кандидатстване. За повече подробности вижте „Всичко за сертифицирането за дългови услуги“.

Тези правила ще се прилагат глобално, за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За повече подробности вижте „Всичко за сертифицирането за дългови услуги“.

 

(Публикувано през август 2020 г.)


 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?