Probleemoplosser 'Er worden geen advertenties weergegeven'

 

In deze probleemoplosser behandelen we de redenen waarom u de weergave van uw advertenties mogelijk niet kunt zien.

Eerst kijken we naar de instelling van uw computer en browser. Mogelijk ziet u geen advertenties omdat een van beide niet is ingesteld om Google-advertenties weer te geven. Voer de volgende instructies uit:

1. Wis de cache van uw browser en verwijder uw cookies. Probeer vervolgens opnieuw toegang tot uw site te krijgen.

2. Schakel JavaScript in en schakel persoonlijke firewall-software en software voor advertentieblokkering uit, anders kan de weergave van Google-advertenties worden verhinderd.

3. Open een privé-browservenster (bijvoorbeeld een incognitovenster in Chrome) om te zien of de advertenties daarin wel worden weergegeven.

Ziet u de volgende waarschuwing in uw AdSense-account?

'Inkomsten in gevaar. In een of meer van uw ads.txt-bestanden is uw AdSense-uitgevers-ID niet opgenomen. Verhelp dit nu om ernstige gevolgen voor uw opbrengst te voorkomen.'
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen