Моја Western Union уплата је обустављена

Да ли сте пронашли контролни број за пренос средстава повезан са вашом Western Union исплатом?
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?