Mã số nhận dạng cá nhân (PIN)

Thu nhập của bạn có lớn hơn ngưỡng xác minh không?

Hãy kiểm tra để đảm bảo thu nhập của bạn lớn hơn $10 (hoặc số tiền nội tệ tương đương). Để xem thu nhập của mình, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.google.com/adsense.
2. Truy cập Trang chủ của bạn.
3. Giá trị bạn đang tìm kiếm được gắn nhãn 'Số dư'.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố