Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Giúp người dùng tuân thủ Đạo luật Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Google có lịch sử lâu dài về việc ưu tiên người dùng trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Là một phần trong nội dung cam kết với người dùng, chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp cho người dùng sự minh bạch và quyền kiểm soát đối với các trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua một số công cụ, chẳng hạn như Tài khoản của tôi, Tại sao bạn thấy quảng cáo này?Ẩn quảng cáo này. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Sáng kiến tin tức kỹ thuật số, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, bền vững, đồng thời giúp các nhà xuất bản như bạn có thể phát triển. 

Đạo luật LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) là một luật mới của Brazil liên quan đến quyền riêng tư và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2020. Đạo luật này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân (có thể bao gồm giá trị nhận dạng trực tuyến) của người dùng ở Brazil. Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhà quảng cáo, nhà xuất bản và các đối tác khác khi họ thực hiện việc tuân thủ LGPD và sẽ làm việc với họ để giúp quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ nhất có thể. 

LGPD có nhiều khái niệm giống với khái niệm trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) và sản phẩm của chúng tôi cũng có các tính năng mà người dùng có thể sử dụng để hỗ trợ cho việc tuân thủ LGPD, ví dụ: khả năng phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho người dùng và các lựa chọn khác về vấn đề xử lý dữ liệu dựa theo vị trí địa lý của người dùng.

Bài viết này cung cấp thêm chi tiết về cách chúng tôi hỗ trợ bạn tuân thủ LGPD.

Thông tin cập nhật về hợp đồng

Google đã đưa ra các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California. Các điều khoản theo GDPR thể hiện tư cách của Google là đơn vị xử lý hoặc đơn vị kiểm soát. Google sẽ cập nhật các điều khoản hiện hành về bảo vệ dữ liệu đó để bổ sung các điều khoản cụ thể theo LGPD. Các điều khoản đó có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2020. Tư cách của Google theo LGPD sẽ giống với tư cách theo GDPR, tức là đơn vị kiểm soát hoặc đơn vị xử lý. Google sẽ tích hợp các điều khoản theo LGPD vào các điều khoản hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Do đó, bạn không cần phải làm gì để chấp nhận các điều khoản theo LGPD nếu các điều khoản hiện hành về bảo vệ dữ liệu đã có trong hợp đồng giữa bạn và Google.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm quảng cáo của Google, thì bạn nên liên kết đến bài viết Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng các dịch vụ của mình (ví dụ: từ chính sách quyền riêng tư của bạn). Bài viết này giải thích cách Google quản lý dữ liệu trong các sản phẩm quảng cáo của mình. Việc liên kết như vậy sẽ giúp người dùng biết việc Google sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và hỗ trợ bạn tuân thủ các nghĩa vụ về tính minh bạch.

Kiểm soát nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba và tính năng cá nhân hóa quảng cáo

Ngoài các điều khoản mới theo LGPD, chúng tôi dự định đưa ra các tùy chọn kiểm soát sản phẩm để hỗ trợ khách hàng tuân thủ LGPD. Bạn có thể tham khảo phần bên dưới để biết thêm thông tin về các tính năng sản phẩm có liên quan nhằm hỗ trợ bạn tuân thủ LGPD. Nếu cho rằng bạn có thể chịu ảnh hưởng của LGPD, thì bạn nên làm việc với cố vấn pháp lý của mình để đánh giá xem liệu bạn có cần thay đổi gì hay không.

Google Ad Manager, AdSense và AdMob

Chỉ Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đã chia sẻ đường liên kết có sự giải thích của Google về mức sử dụng dữ liệu, đã cung cấp những thông tin nhất định và đã đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi mới được phép phân phát và đo lường quảng cáo về lưu lượng truy cập ở Brazil. Chúng tôi sẽ xuất bản danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo áp dụng theo quy định của Brazil, cùng với đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư của họ, để đảm bảo nhà xuất bản có thể cung cấp tính rõ ràng cho người dùng của mình trong quá trình tuân thủ LGPD.

Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo chưa có trong danh sách có thể liên hệ với Google để xin cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, hiện chưa có kế hoạch ngay tức thì để cập nhật danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo.

Bạn cũng có thể chọn tận dụng giải pháp Quảng cáo không được cá nhân hóa hiện có của chúng tôi để cung cấp cho người dùng ở Brazil khả năng lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa (hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở Brazil). Các chiến dịch tiếp cận người dùng, ví dụ như dựa trên thông tin nhân khẩu học và danh mục ứng dụng mà họ đã cài đặt, không đủ điều kiện để phân phát trên khoảng không quảng cáo không được cá nhân hóa. Những lựa chọn mà người dùng thực hiện trên các sản phẩm của nhà xuất bản cung cấp quảng cáo không được cá nhân hóa sẽ xác định khả năng cung cấp khoảng không quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa cho các sản phẩm này.

Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để được coi là dành cho người dùng ở Brazil dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản. Tính năng này được thiết kế nhằm hỗ trợ việc tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư ở các khu vực khác nhau, bao gồm cả Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) Vương quốc Anh và Brazil. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo LGPD. Tìm hiểu thêm về TFUA

YouTube

Như đã thông báo vào tháng 10 năm 2019, Google đã và đang làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ đo lường chính (bao gồm Nielsen, Comscore, Oracle Moat, DoubleVerify, Dynata, Kantar và Integral Ad Science) để di chuyển các dịch vụ đo lường quảng cáo trên YouTube của họ sang Ads Data Hub (ADH) trong năm 2020. Ngoài ra, nhà quảng cáo có thể bật tính năng báo cáo YouTube thông qua các đối tác mà chúng tôi đã tích hợp sẵn với ADH.

Các tùy chọn kiểm soát việc thu thập, xóa và lưu giữ dữ liệu

Ngoài các điều khoản mới theo LGPD, chúng tôi dự định đưa ra các tùy chọn kiểm soát sản phẩm để hỗ trợ khách hàng tuân thủ LGPD. Bạn có thể tham khảo phần bên dưới để biết thêm thông tin về các tính năng sản phẩm có liên quan nhằm hỗ trợ bạn tuân thủ LGPD. Nếu tin rằng bạn có thể chịu ảnh hưởng của LGPD, thì bạn nên làm việc với cố vấn pháp lý của mình để đánh giá xem liệu bạn có cần thay đổi gì hay không.

Dữ liệu Google Analytics

Từ lâu, Google Analytics đã cung cấp các tính năng và chính sách để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình. Cụ thể, các tính năng sau có thể hữu ích khi bạn đánh giá tác động của LGPD đối với hoàn cảnh riêng và cách thức triển khai Analytics của công ty bạn.

  • Lưu giữ dữ liệu: Sử dụng Tùy chọn kiểm soát lưu giữ dữ liệu để quản lý thời lượng mà dữ liệu người dùng và sự kiện của bạn được lưu giữ trên máy chủ của chúng tôi.
  • Người dùng: API xóa người dùng cho phép bạn quản lý việc xóa dữ liệu được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng riêng lẻ (ví dụ: khách truy cập trang web) khỏi các thuộc tính của Google Analytics và/hoặc Analytics 360.
  • Thuộc tính và tài khoản: Khách hàng Google Analytics cũng có thể xóa dữ liệu cho thuộc tính và/hoặc xóa dữ liệu cho tài khoản của họ.
  • Tiếp thị lại: Nhà quảng cáo kiểm soát việc người dùng nào được thêm và không được thêm vào danh sách tiếp thị lại. Nếu sử dụng Google Analytics, thì bạn hãy nhớ tắt tính năng quảng cáo cho những người dùng đã cho biết rằng họ không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa. Để tắt tính năng quảng cáo cho những người dùng đó (bao gồm cả tính năng báo cáo quảng cáo và tiếp thị lại), hãy đọc bài viết Tắt tính năng quảng cáo trong hướng dẫn Tính năng hiển thị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false