Ustawienia konta

Jak zlikwidować konto AdSense

Aby trwale zlikwidować konto AdSense, trzeba być jego administratorem. Po zlikwidowaniu konta otrzymasz ostatnią płatność w ciągu około 90 dni od zakończenia danego miesiąca, o ile saldo Twojego konta będzie wyższe od progu likwidacji. Google nie dokona płatności, jeśli saldo nie przekroczy tego progu.

Jeśli chcesz zlikwidować konto AdMob powiązane z Twoim kontem AdSense, przeczytaj artykuł Likwidacja konta AdMob.

Jeżeli chcesz tylko tymczasowo zawiesić swój udział w programie AdSense, możesz to zrobić w dowolnym momencie, usuwając kod reklamy ze swoich stron. Zachowasz wówczas dostęp do swojego konta, jeśli w przyszłości zdecydujesz się ponownie skorzystać z AdSense.

Zanim na stałe zlikwidujesz konto AdSense, weź pod uwagę następujące kwestie:

 • Kod reklamy AdSense przestanie działać, więc pamiętaj o jego usunięciu ze wszystkich swoich stron.
 • Jeśli Twoja wyszukiwarka jest powiązana z tym kontem AdSense, wyszukiwanie nadal będzie działać, ale reklamy nie będą już powiązane z tym kontem. Aby ponownie uzyskiwać przychody, musisz utworzyć nowe powiązanie z AdSense.
 • Jeśli do Twojego konta mają dostęp inne osoby, nie będą one mogły utworzyć własnych kont AdSense za pomocą adresów e-mail nadal powiązanych z Twoim kontem. Dlatego przed zlikwidowaniem konta sprawdź, czy użytkownicy zostali z niego usunięci.
 • Jeśli saldo Twojego konta przewyższa próg likwidacji, upewnij się, że wszystkie wstrzymania zostały usunięte z konta i że może ono otrzymywać płatności. Dowiedz się, dlaczego płatności na Twoim koncie mogą być wstrzymane.
 • Jeśli chcesz zapisać dane w raportach w celach archiwalnych, przed zlikwidowaniem konta pobierz raporty w formacie CSV (z wartościami rozdzielonymi przecinkami).

Likwidacja konta

Aby trwale zlikwidować swoje konto:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Konto.
 3. W sekcji „Informacje o koncie” kliknij Likwiduj konto.
 4. Sprawdź informacje na stronie likwidacji konta: Jeśli Twoje konto spełnia wszystkie wymagania, aby otrzymać końcową płatność.
  1. Z listy wybierz przyczynę likwidacji konta.
  2. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz podane informacje, w tym Warunki korzystania z usługi AdSense.
  3. Kliknij Kontynuuj. Na Twój kontaktowy adres e-mail wyślemy e-maila dotyczącego likwidacji konta.
  Jeśli Twoje konto nie spełnia wszystkich wymagań, aby otrzymać końcową płatność, i...
  • saldo Twojego konta jest poniżej progu likwidacji.
   1. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz, że nie otrzymasz niewypłaconych zarobków.
   2. Z listy wybierz przyczynę likwidacji konta.
   3. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz podane informacje, w tym Warunki korzystania z usługi AdSense.
   4. Kliknij Kontynuuj. Na Twój kontaktowy adres e-mail wyślemy e-maila dotyczącego likwidacji konta.
  • saldo Twojego konta jest powyżej progu likwidacji.
   1. Rozwiąż problemy wymienione w sekcji „Wymagania”.
    Musisz usunąć wymienione problemy. Nie ma możliwości zlikwidowania konta i nieotrzymania płatności za zaległe zarobki.
   2. Po rozwiązaniu wszystkich problemów przejdź od początku przez proces likwidacji.
 5. Po otrzymaniu e-maila dotyczącego likwidacji konta kliknij podany w nim link, aby zakończyć likwidację.
  Na stronie „Likwidacja konta” wyświetli się komunikat informujący o pomyślnym zlikwidowaniu konta. Pozostali administratorzy konta zostaną powiadomieni, że konto AdSense powiązane z ich kontem Google zostało zlikwidowane.
Jeśli w przyszłości zechcesz ponownie korzystać z AdSense, konieczne będzie złożenie nowego wniosku, korzystając z adresu e-mail niepowiązanego wcześniej z żadnym kontem AdSense.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?