ฉันต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้จาก AdSense หรือไม่

คุณอาจต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้ที่ได้จาก AdSense ซึ่งข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำสัญญา วิธีดูบริษัทที่ทำสัญญาของคุณ ให้คลิก "ฉันจะค้นหาบริษัทที่ทำสัญญาได้อย่างไร" ในแถบด้านข้างทางซ้าย คุณมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีอย่างเคร่งครัด และ Google ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีแก่คุณได้

กฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ Google รวบรวมข้อมูลภาษีบางอย่างจากผู้เผยแพร่โฆษณาบางราย หากคุณต้องแจ้งข้อมูลด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดจะอยู่ในหน้า ข้อมูลภาษี ในบัญชีของคุณ ไปยังหน้าข้อมูลภาษีของคุณเดี๋ยวนี้

โปรดอ่านหัวข้อเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษี:

  • หากต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AdSense และภาษี โปรดไปที่หน้าข้อมูลภาษีของเรา
  • หากต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่เว็บไซต์ IRS

ข้อมูลภาษีใดๆ ที่ได้รับจาก Google ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี หรือการลงทุน สำหรับคำแนะนำด้านภาษีหรือคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายด้านภาษี โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม