Διαχείριση αποθέματος

Καταχωρίστε τις πληροφορίες πωλητή με το sellers.json

Το sellers.json είναι ένα πρότυπο του IAB Tech Lab που αυξάνει τη διαφάνεια στο διαφημιστικό οικοσύστημα και συμβάλλει στην καταπολέμηση της απάτης. Το sellers.json λειτουργεί μέσω ενός δημόσια διαθέσιμου αρχείου πληροφοριών πωλητή. Οι εκδότες μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν το όνομά τους ή το όνομα της επιχείρησής τους (ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού AdSense) στο αρχείο. Έτσι, οι διαφημιζόμενοι έχουν έναν αξιόπιστο τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανακαλύψουν και να επαληθεύσουν την ταυτότητα των εκδοτών.

Σας συνιστούμε να εμφανίζετε τα στοιχεία σας με διαφάνεια και να επιτρέπετε την εμφάνιση του ονόματός σας ή του ονόματος της επιχείρησής σας. Αυτό θα βοηθήσει τους διαφημιζομένους να επαληθεύσουν το απόθεμά σας. Αν τα στοιχεία δεν εμφανίζονται με διαφάνεια, οι διαφημιζόμενοι δεν θα μπορούν να δουν το όνομά σας και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στα έσοδά σας.

Πεδία sellers.json

Το αρχείο sellers.json της Google περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

Πεδίο Περιγραφή
seller_id Δεκαεξαψήφιος κωδικός εκδότη π.χ. pub-1234567890123456.
is_confidential Όταν έχει την τιμή true, τα πεδία name και domain δεν εμφανίζονται στο αρχείο sellers.json.
seller_type

PUBLISHER ή INTERMEDIARY ή BOTH. Αν είστε ο κάτοχος του ιστοτόπου από τον οποίο δημιουργείτε έσοδα ή/και πληρώνεστε απευθείας από την Google, τότε θα ταξινομηθείτε ως PUBLISHER. Αν όχι, θα ταξινομηθείτε ως INTERMEDIARY. Αν ανήκετε και στις δύο κατηγορίες, θα ταξινομηθείτε ως BOTH.

name Το όνομα του πωλητή. Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζεται είτε στην ενότητα Όνομα και διεύθυνση (ατομικοί λογαριασμοί) είτε στην ενότητα Όνομα και διεύθυνση επιχείρησης (επιχειρηματικοί λογαριασμοί) του προφίλ πληρωμών σας.

Σημείωση: Αν αλλάξετε το όνομά σας, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η αυτόματη πληρωμή να καθυστερήσει 2 εβδομάδες.

domain

Ο τομέας της επιχείρησής σας (π.χ. example.com). Αυτός είναι ο τομέας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαφημιζόμενοι, για να μάθουν περισσότερα για την επιχείρησή σας. Αν ο μόνος τομέας που σας ανήκει είναι αυτός με τον οποίο δημιουργείτε έσοδα μέσω του AdSense, τότε θα πρέπει να καταχωρίσετε αυτόν τον τομέα.

Αν είστε INTERMEDIARY, αυτός είναι ο τομέας στον οποίο μπορείτε να βρείτε το αρχείο sellers.json.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τομείς επιχειρήσεων.

Μάθετε πώς μπορείτε να εμφανίζετε τις πληροφορίες πωλητή με διαφάνεια

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο AdSense.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός.
 3. Στην ενότητα Ορατότητα πληροφοριών πωλητή:
  1. Επιλέξτε Ορατές.
  2. Προσθέστε το όνομα τομέα της επιχείρησής σας, αν υπάρχει.

   Το όνομά σας, ο τομέας διαδικτύου (αν συμπεριλαμβάνεται) και το αναγνωριστικό εκδότη θα εμφανίζονται στο αρχείο sellers.json της Google.

Παράδειγμα

Σε αυτό το παράδειγμα, ο εκδότης έχει κάνει τις πληροφορίες του διαφανείς στο αρχείο sellers.json της Google. Οι διαφημιζόμενοι βλέπουν το εξής:

"sellerId": "pub-1234567890123456",
"sellerType": "PUBLISHER",
"name": "Example Company Inc."

Ο τομέας της επιχείρησής σας

Ο τομέας της επιχείρησής σας είναι ο τομέας για την εταιρική σας οντότητα, αλλά όχι απαραίτητα ο τομέας όπου πραγματοποιείται δημιουργία εσόδων από το απόθεμα.

Το όνομα τομέα της επιχείρησής σας ενδέχεται να παραμείνει κρυφό στο αρχείο sellers.json, έως ότου επαληθεύσουμε ότι σας ανήκει το URL. Επίσης, μπορείτε να παραλείψετε τον τομέα σας, εάν ο λογαριασμός σας έχει οριστεί ως εμπιστευτικός ή εάν δεν έχετε ιστότοπο.

Χρησιμοποιήστε τον ριζικό τομέα. Τα ονόματα τομέων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν το στοιχείο www ή το σχήμα (δηλαδή, https://, http:// ή ftp://). Ο τομέας σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα δημόσιο επίθημα. Οι τομείς ανώτερου επιπέδου δεν πρέπει να περιλαμβάνουν την τελεία που προηγείται.

  Περίπτωση χρήσης Παράδειγμα
Supported Όνομα τομέα google.com και google.co.uk
Not supported Σχήμα https://google.com
Not supported Πρόθεμα και υποτομείς www.google.com και subdomain.google.com
Not supported Κάθετος google.com/
Not supported Μη υποστηριζόμενο επίθημα τομέα google.ltd και google.tech

Διαφάνεια ενδιαμέσων

Ένας λογαριασμός με τύπο πωλητή INTERMEDIARY πουλά απόθεμα στο AdSense, το οποίο δεν ανήκει στον λογαριασμό ή δεν πληρώνεται απευθείας από την Google.

Οι ενδιάμεσοι και οι λογαριασμοί με τύπο πωλητή BOTH έχουν το στοιχείο is_confidential ορισμένο σε false από προεπιλογή. Δεν έχουν πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου Ορατότητα πληροφοριών πωλητή.

Οι πληροφορίες σας στο αρχείο sellers.json της Google

Ελέγξτε το αρχείο sellers.json της Google στη διεύθυνση realtimebidding.google.com/sellers.json.

Εάν έχετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς στο AdSense, το AdMob ή το Ad Manager, θα εμφανίζεστε στο αρχείο sellers.json για κάθε προϊόν. Το seller_id είναι μοναδικό για κάθε προϊόν, αλλά η κατάσταση διαφάνειας και ο τομέας σας θα είναι κοινόχρηστα σε όλα τα προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εμπιστευτικότητα για ένα προϊόν και διαφάνεια σε άλλο.

Αν επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής σας για το sellers.json στο AdSense, το AdMob ή το Ad Manager, οι πληροφορίες σας θα ενημερωθούν σε όλα τα προϊόντα. Για παράδειγμα, αν μεταβείτε στον λογαριασμό σας στο AdSense και ενεργοποιήσετε τη διαφάνεια Sellers.json, αυτή η ενέργεια θα ενημερώσει αυτόματα τους λογαριασμούς σας στο Ad Manager και στο AdMob, ώστε να ενεργοποιηθεί και σε αυτούς η διαφάνεια.

Παράδειγμα

Η εταιρεία Example Company Inc. διαθέτει λογαριασμούς στο AdMob (pub-9876543210123456), το AdSense (pub-1122334455667788) και το Ad Manager (pub-1234567890123456).

Η Example Company Inc. ενεργοποιεί τη διαφάνεια στον λογαριασμό της στο Ad Manager (pub-1234567890123456). Οι λογαριασμοί της Example Company Inc. στο AdMob και το AdSense θα ενημερωθούν αυτόματα και θα οριστούν ως διαφανείς.

Όταν η Example Company Inc. ενημερώσει τον τομέα της επιχείρησης σε example.com στο AdSense, οι λογαριασμοί της στο Ad Manager και το AdMob θα ενημερωθούν αυτόματα για να συμπεριλάβουν τον τομέα επιχείρησης example.com

Βρείτε τις πληροφορίες σας

 1. Προβολή του αρχείου sellers.json της Google.
 2. Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F (Command ⌘ + F σε Mac) για να βρείτε το αρχείο seller_id.
 3. Ελέγξτε τις πληροφορίες.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας