Báo cáo

Báo cáo AdSense của tôi không cập nhật

Báo cáo về số lần hiển thịsố nhấp chuột thường được cập nhật từ 15 đến 30 phút một lần. Đôi khi, sẽ có sự chậm trễ 24 giờ hoặc hơn trong các báo cáo mà bạn nhìn thấy trên trang web. Khi có sự chậm trễ, bạn sẽ thấy thông báo này: "Chúng tôi rất tiếc, một số dữ liệu trong báo cáo này bị chậm trễ, vui lòng thử lại sau. Không có ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo hoặc thanh toán."

Lưu ý rằng báo cáo của bạn sẽ không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào trong các khoảng thời gian không có hiển thị trang nào được tạo. Kết quả là bạn có thể thấy thông báo Không có sẵn dữ liệu trong báo cáo của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố