Disable AdSense reporting to an Analytics view

Dane AdSense połączone z widokami danych Analytics są widoczne dla każdego, kto ma dostęp do tych widoków na Twoim koncie Analytics. Jeżeli nie chcesz, by użytkownicy Twojego konta Analytics mieli dostęp do danych AdSense, możesz wyłączyć je w poszczególnych widokach danych.

Aby wyłączyć raportowanie AdSense w wybranym widoku danych:

  1. Zaloguj się na konto Analytics, które jest połączone z kontem AdSense.
  2. Kliknij kartę Administrator.
  3. W kolumnie „Konto” wybierz konto AdSense.
  4. Kliknij Łączenie z AdSense.
  5. W sekcji „Usługa Analytics” dla widoku danych, w którym chcesz wyłączyć raporty, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy widoku w obszarze „Użycie w Analytics”.
  6. Kliknij Zapisz zmiany.

Gdy wyłączysz raportowanie AdSense w widoku danych, podczas próby uruchomienia raportu AdSense dla danego widoku na karcie Raporty standardowe w Analytics pojawi się komunikat „Ten raport wymaga, aby w profilu była włączona usługa AdSense”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem