Tính đủ điều kiện

Nếu bạn muốn có nhiều tài khoản AdSense

Chính sách của AdSense chỉ cho phép mỗi nhà xuất bản có một tài khoản. Chúng tôi đã cung cấp một số hướng dẫn bên dưới có thể hữu ích với bạn nếu bạn đang cố gắng gửi nhiều đơn đăng ký để giải quyết vấn đề.

Tôi cần thay đổi thông tin đăng nhập Tài khoản Google cho tài khoản hiện tại của mình

Có hai cách để bạn có thể thực hiện điều này:

  • Liên kết một Tài khoản Google khác làm thông tin đăng nhập của bạn
    Nếu có quyền truy cập Quản trị viên, bạn có thể mời một Quản trị viên mới, đăng nhập với tư cách Quản trị viên mới, sau đó xóa thông tin đăng nhập Tài khoản Google ban đầu của bạn. Tìm hiểu thêm về quản lý quyền truy cập vào tài khoản.
  • Chỉnh sửa Tài khoản Google của bạn
    Bạn có thể thay đổi địa chỉ email/thông tin đăng nhập của mình bằng cách chỉnh sửa Tài khoản Google mà bạn dùng để truy cập vào AdSense.
    Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể sử dụng cho các địa chỉ không phải là Gmail và ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm được liên kết đến Tài khoản Google của bạn.

Tôi không thể truy cập vào tài khoản hiện tại của mình

Trình khắc phục sự cố đăng nhập của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp bạn giải quyết các sự cố thường gặp khi đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn hoặc các câu hỏi khác để giúp thu hẹp vấn đề bạn đang gặp phải. Hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn để đạt được kết quả tốt nhất.

Tôi cần thêm các trang web khác

Bạn có thể sử dụng tài khoản hiện tại của mình để thực hiện việc này. Hãy tìm hiểu cách hiển thị quảng cáo trên một trang web mới.

Tôi cần một tài khoản riêng cho doanh nghiệp của mình

Trong trường hợp này, bạn có thể gửi đơn đăng ký mới. Hãy đảm bảo rằng loại tài khoản (cá nhân hoặc doanh nghiệp) và tên người nhận thanh toán khác với đơn đăng ký ban đầu của bạn, đồng thời đảm bảo rằng bạn có thể chấp nhận thanh toán cho người nhận thanh toán đó.

Tôi cần thêm kênh báo cáo

Số lượng kênh tối đa mà chúng tôi cung cấp là 500 kênh tùy chỉnh và 500 kênh URL cho mỗi sản phẩm. Kênh URL chỉ có sẵn cho các sản phẩm AdSense cho nội dung.

Bạn có bất cứ câu hỏi nào không?

Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố