Nhắm mục tiêu quảng cáo

Cách quảng cáo được nhắm mục tiêu đến trang web của bạn

Google tự động phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu đến nội dung hoặc đối tượng của bạn. Chúng tôi thực hiện điều này theo một số cách:

 • Loại nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh
  Công nghệ của chúng tôi sử dụng các yếu tố như phân tích từ khóa, tần suất từ, cỡ chữ và cấu trúc liên kết tổng thể của web để xác định nội dung của trang web và so khớp chính xác quảng cáo Google với mỗi trang.
 • Loại nhắm mục tiêu theo vị trí
  Với loại nhắm mục tiêu theo vị trí, các nhà quảng cáo lựa chọn vị trí đặt quảng cáo cụ thể hoặc các mục phụ trên trang web của nhà xuất bản để chạy quảng cáo trên đó. Các quảng cáo áp dụng loại nhắm mục tiêu theo vị trí có thể không hoàn toàn liên quan đến nội dung của trang, nhưng đây là quảng cáo do chính các nhà quảng cáo lựa chọn sau khi xác định mối tương quan giữa sở thích của người dùng và sản phẩm họ cung cấp.
 • Loại nhắm mục tiêu theo thông tin cá nhân
  Quảng cáo được cá nhân hóa cho phép nhà quảng cáo tiếp cận người dùng dựa trên sở thích và nhân khẩu học của họ (ví dụ: "người yêu thích thể thao") cũng như các tiêu chí khác. Để chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa, người dùng có thể thay đổi các tùy chọn kiểm soát của họ trong mục Cài đặt quảng cáo.
  Báo cáo loại nhắm mục tiêu theo thông tin cá nhân có thể bao gồm nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh khi Google không thể truy cập vào dữ liệu người dùng, chẳng hạn như ID cookie. Nếu đã chọn "Quảng cáo không được cá nhân hóa" trong Tùy chọn cài đặt kiểm soát người dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn vẫn có thể thấy quảng cáo trong loại nhắm mục tiêu "Theo thông tin cá nhân" ngay cả khi dữ liệu người dùng không được sử dụng.
 • Loại nhắm mục tiêu theo loạt mạng
  Loại nhắm mục tiêu theo loạt mạng cho phép nhà quảng cáo nhắm mục tiêu tất cả các trang web trong mạng AdSense tùy theo khoảng không quảng cáo có sẵn, ngoại trừ các trang web đã loại trừ rõ ràng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố