Ciljanje oglasa

Kako oglasi ciljaju vašu web-lokaciju

Google automatski prikazuje oglase koji su ciljani prema vašem sadržaju ili publici. To činimo na nekoliko načina:

 • Kontekstualno ciljanje
  Naša tehnologija upotrebljava čimbenike kao što su analiza ključnih riječi, učestalost riječi, veličina fonta i cjelokupna struktura veza na webu kako bismo utvrdili temu web-stranice te precizno uskladili Google oglase sa svakom stranicom.
 • Ciljanje položaja
  Oglašavači pomoću ciljanja položaja odabiru određene položaje oglasa ili pododjeljke web-lokacija izdavača na kojima se njihovi oglasi prikazuju. Oglase koji ciljaju položaj nije moguće precizno povezati sa sadržajem stranice, već ih oglašivači ručno odabiru nakon što utvrde podudara li se sadržaj koji zanima korisnike s njihovom ponudom.
 • Prilagođeno ciljanje
  Prilagođeno oglašavanje oglašivačima omogućuje privlačenje korisnika na temelju njihovih interesa i demografske skupine (npr. "ljubitelji sporta") i ostalih kriterija. Da bi isključili prilagođeno oglašavanje, korisnici moraju promijeniti svoje kontrole u Postavkama oglasa.
  Izvješća o prilagođenom ciljanju mogu uključivati kontekstualno ciljanje kad korisnički podaci, primjerice ID kolačića, nisu dostupni. Ako ste u postavkama kontrole korisnika u EU-u odabrali opciju "Neprilagođeni oglasi", i dalje biste u okviru vrste ciljanja "Prilagođeno" mogli vidjeti oglase premda se korisnički podaci ne koriste.
 • Ciljanje Prikazivanje na mreži
  Prikazivanje na mreži omogućuje oglašivačima ciljanje svih web-lokacija u AdSense mreži osim izričito izuzetih web-lokacija, u skladu s dostupnim oglasnim prostorom.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem