Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Những việc bạn cần làm nếu nội dung của bạn bị gắn cờ là có nguy cơ vi phạm chính sách

Để duy trì hoạt động phân phát quảng cáo trên nội dung của mình, bạn phải đảm bảo rằng nội dung đó tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Một số loại nội dung động có nguy cơ vi phạm chính sách cao (đặc biệt là nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như diễn đàn). Trong những trường hợp nghi ngờ nội dung có nguy cơ vi phạm chính sách, chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoạt động phân phát quảng cáo cho đến khi xem xét để chắc chắn rằng nội dung đó tuân thủ chính sách. Google không coi những quy định hạn chế này là lỗi vi phạm chính sách trừ khi xác định rằng nội dung đang bị nghi ngờ thực sự vi phạm chính sách. Trong trường hợp đó, Google sẽ gửi thông báo chính sách riêng.

Nếu chắc chắn nội dung của mình không vi phạm chính sách, thì bạn có thể gửi yêu cầu xem xét để cam đoan với chúng tôi rằng nội dung đó an toàn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu nhận được nhiều yêu cầu xem xét cho nội dung thực sự vi phạm chính sách, thì chúng tôi có thể sẽ giới hạn số lần yêu cầu xem xét của bạn đối với các trường hợp trong tương lai mà nội dung bị nghi ngờ có nguy cơ vi phạm chính sách. Để biết thêm thông tin về cách yêu cầu Google xem xét, bạn hãy tham khảo: Ad Manager, AdMob, AdSense.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false