Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Yêu cầu đối với ứng dụng diễn đàn có nội dung do người dùng tạo

Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là duy trì một hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số lành mạnh, phù hợp với tất cả mọi người: người dùng, nhà quảng cáo, nhà xuất bản và nhà phát triển. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi luôn nỗ lực nhằm giúp các nhà phát triển tuân thủ chính sách trong mạng lưới đạt được thành công và tối đa hóa cơ hội doanh thu của họ.

Các ứng dụng có nội dung chủ yếu do người dùng tạo, chẳng hạn như diễn đàn lưu trữ các chủ đề thảo luận có thể dẫn đến ý kiến nhận xét vi phạm chính sách của người dùng, phải cung cấp nội dung web tương đương cho mỗi trang trong ứng dụng gửi yêu cầu quảng cáo. Quá trình này giúp chúng tôi đánh giá nội dung ứng dụng và hạn chế việc phân phát quảng cáo (nếu cần) để bảo vệ nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi.

Nếu nội dung ứng dụng yêu cầu người dùng phải đăng nhập thì mới xem được, thì bạn có thể giúp chúng tôi đánh giá nội dung đó bằng cách cấp cho trình thu thập thông tin quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu. Người dùng Ad Manager có thể cung cấp thông tin đăng nhập bằng cách làm theo hướng dẫn này. Người dùng AdMob có thể cung cấp thông tin đăng nhập bằng cách đăng nhập vào tài khoản AdSense được liên kết của bạn và nhập thông tin đăng nhập thông qua hướng dẫn này.

Những yêu cầu quảng cáo trong ứng dụng không được đặt bên trong hoặc xung quanh nội dung do người dùng tạo sẽ không yêu cầu thông tin về kiểu Khớp URL chính xác. Tuy nhiên, yêu cầu quảng cáo từ bên trong hoặc xung quanh nội dung do người dùng tạo (như quảng cáo xen kẽ) phải gửi một URL dẫn đến phiên bản web của nội dung đó (bao gồm mọi bài đăng, ý kiến nhận xét, v.v.).

Nếu đã định cấu hình kiểu Khớp URL chính xác và vẫn nhận được thông báo về việc ứng dụng của bạn đã bị áp dụng biện pháp thực thi "nhu cầu bị hạn chế", thì bạn có thể cần kiểm tra để đảm bảo kiểu Khớp URL chính xác đã được thiết lập đúng cách và các URL có dẫn đến nội dung web phản ánh chính xác nội dung bên cạnh vị trí đặt quảng cáo trong ứng dụng. Bạn có thể xem thêm thông tin về lỗi trình thu thập thông tin có thể xảy ra tại các đường liên kết sau: Ad Manager, AdMob (thông qua AdSense).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false