Cho phép và chặn quảng cáo

Xác định nguồn của quảng cáo (Phiên bản thử nghiệm)

Sau khi tìm thấy quảng cáo đối sánh bằng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Trung tâm quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy nguồn của quảng cáo liệt kê trong trang kết quả tìm kiếm.

Hãy xem lại bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết về từng nguồn có thể nhận dạng mà hệ thống hỗ trợ.

  Định dạng tệp được hỗ trợ Cách chặn Giới hạn
AdX Exchange

Chỉ tệp PNG

Lưu ý: Bạn phải tải tệp PNG gốc lên nếu muốn xem các kết quả đối sánh từ AdX Exchange. Tìm hiểu thêm.

Nhấp vào Chặnđể chặn phiên bản đối sánh quảng cáo.

Bạn cũng có thể xem thêm thông tin chi tiết về quảng cáo đối sánh, bao gồm cả mạng đã phân phát quảng cáo, bằng cách nhấp vào quảng cáo trong trang kết quả.

Xem lại nguyên tắc về tệp PNG.

Sử dụng tệp PNG để xác định nguồn của quảng cáo

Hãy sử dụng các nguyên tắc sau để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng hình ảnh của mình để xác định chính xác nguồn của quảng cáo:

  • Tải một tệp PNG gốc lên
  • Không sửa ảnh chụp màn hình sau khi chụp. Tuy nhiên, bạn có thể cắt ảnh chụp màn hình quảng cáo, miễn là mọi người vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ quảng cáo.
  • Không chuyển đổi hình ảnh thành tệp PNG (ví dụ: lưu tệp JPG dưới dạng tệp PNG)

Ảnh chụp màn hình chụp trên thiết bị Android sẽ lưu tự động dưới dạng tệp PNG.

Đối với ảnh chụp màn hình chụp trên thiết bị iOS, bạn hãy làm theo các bước sau để lưu ảnh dưới dạng tệp PNG:

  1. Chụp ảnh màn hình.
  2. Nhấp vào Lưu vào Ảnh.
  3. Mở ứng dụng Ảnh và nhấp vào ảnh chụp màn hình.
  4. Trên ảnh chụp màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ.
  5. Chọn ứng dụng Mail.
  6. Gửi hình ảnh cho chính bạn và chọn Kích thước thực tế cho kích thước hình ảnh, khi đó bạn sẽ gửi hình ảnh dưới dạng tệp PNG. Nếu chọn kích thước không phải Kích thước thực tế thì hình ảnh mà bạn gửi đi sẽ có định dạng JPG.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?