Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Khắc phục các vấn đề về chính sách

Giới thiệu về Trung tâm chính sách

Trung tâm chính sách cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các vấn đề có thể hạn chế quảng cáo xuất hiện trên trang web, các mục trang web hoặc trang của bạn, cũng như các bước để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân phát quảng cáo và yêu cầu xem xét sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi.

Cách truy cập vào Trung tâm chính sách: Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn, rồi nhấp vào Tài khoản sau đó Trung tâm chính sách.

Trong Trung tâm chính sách, bạn có thể xem:

Trang web có vấn đề

Trang chính của Trung tâm chính sách cung cấp thông tin tổng quan về các trang web bị ảnh hưởng của bạn. Trong mục "Trang web có vấn đề", bạn có thể thấy các thông tin sau:

  • Trang web: Trang web phải chịu biện pháp thực thi.
  • Phải khắc phục: Cho dù bạn có cần thực hiện hành động theo biện pháp thực thi hay không. Cột này sẽ hiển thị "Có" nếu việc áp dụng biện pháp thực thi là do lỗi vi phạm chính sách.
  • Trang có vấn đề: Số lượng trang trên trang web có vấn đề.
  • Trạng thái trang web: Trạng thái của trang web có vấn đề; trường hợp trang web đã nhận cảnh báo hoặc hoạt động phân phát quảng cáo đã bị hạn chế/vô hiệu hóa hoặc chỉ một số trang/mục bị ảnh hưởng.
  • Ngày áp dụng biện pháp thực thi gần đây nhất: Ngày thực hiện biện pháp thực thi gần đây nhất.

Nhấp vào biểu tượng sau đó bên cạnh trang web để xem thêm thông tin về các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động phân phát quảng cáo và cách khắc phục vấn đề.

Mẹo: Để tìm hiểu thêm về các biện pháp thực thi và cách khắc phục, hãy xem Giải quyết các vấn đề trong Trung tâm chính sách có thể ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false